Kort werkgeheugen, de impact hiervan.

Het blijkt in praktijk dat veel mensen met ADHD last hebben van een kort werkgeheugen. Wat is een kort werkgeheugen? Het vermogen om informatie gedurende een korte periode op te slaan. Een paar seconden tot een paar uur. En dat je in staat bent deze informatie te gebruiken als het nodig is.

 

Regelmatig merk ik in praktijk dat mensen wat tegen me zeggen en dat ik dat het lijkt alsof ik dat helemaal vergeten ben. Alsof er niets tegen me is gezegd. En dan zegt een collega dat zij het het al een paar keer tegen me heeft gezegd. En dat komt omdat is het blijkbaar wel hoor maar niet opsla in mijn werkgeheugen. Vandaar dat ik altijd vraag als het belangrijk is om me een Whatsapp of mail te sturen als een soort geheugensteuntje. En dat werkt vaak prima.

 

Wat je bij kinderen ziet, is dat zij voor andere oplossingen kiezen. Vaak zie je impulsief gedrag dat wort veroorzaakt door het (te) korte werkgeheugen. Als ze wat bedacht hebben, dan willen ze meteen je aandacht zodat ze het niet vergeten. Of dat hun vinger opsteken in de klas en meteen beginnen te praten. Of dwars door een gesprek gaan dat een ouder aan het voeren is. Hun impulsiviteit wordt dan een soort strategie. Het doel is niet je gesprek te verstoren maar te voorkomen dat ze vergeten. En kinderen zijn nog niet zo getraind als volwassenen die veel beter in staat zijn om zich te ‘gedragen’.

 

Wat ik ook bij mezelf merk dat ik soms de neiging heb om snel te gaan praten of mijn werk af te raffelen met als doel om dingen minder lang in mijn werkgeheugen te hoeven houden. De kans is op fouten neemt wel toe omdat je minder tijd hebt om over dingen na te denken.

 

Wat kunnen we hieraan doen? Hoe kunnen we de impulsiviteit verminderen? Door het werkgeheugen te ondersteunen door het opschrijven van een paar kernwoorden om te voorkomen dat vergeet wat je wilde zeggen. Bij mij werkt dit erg goed. Je kunt vragen aan de ander of hij zijn verhaal kort en bondig kan vertellen. En nog beter zo dat je in staat bent om het verhaal om te zetten in beeld. Dat is een goede manier om de impact van het korte werkgeheugen te verkleinen. En een extern werkgeheugen helpt ook. Dat je een klein notitieblokje bij je hebt. Of een app zoals Trello. Alles wat je opschrijft, hoef je niet te onthouden.

 

Vandaar dat ik ook zo’n voorstander bent van ZelfLeiderschap. Je neemt Zelf actie en je ontwerpt een omgeving die je helpt met je ADHD en je veel beter in staat bent je doelen te behalen. En dat geeft een goed gevoel. Dat je instaat bent de Regie over Jezelf te nemen. En daarom ben ik ook met CoachvoorADHD begonnen om daar een bijdrage als Trainer & Coach aan te leveren.

 

Graag delen: