Wat klanten zeggen!

 

Jij hebt onze zoon geholpen zijn doel te bereiken, hij heeft zijn afstudeeropdracht met goed gevolg gerealiseerd. Tijdens jullie coaching sessies heeft hij geleerd eigenaar te zijn van zijn keuzes. Hij realiseert zich nu dat zelf doen niet beter is dan hulp vragen. Zijn zelfvertrouwen is enorm toegenomen doordat hij zijn leven weer op de rit heeft. We zien duidelijk dat de persoonlijke groei van hem goed zichtbaar is, heel mooi om te zien.

Marjon, moeder van 23 jarige student

 

Tegenwoordig zit het leven vol met afleidingen en ingewikkelde zaken. Voor mij was het erg moeilijk om te zien wie de echte ik was zonder al die chaos. Door de vakkundige begeleiding van Frits zijn we samen in staat geweest om mijn verleden te analyseren, om de huidige ik te begrijpen en mijn gewenste pad te bewandelen.

Serge

 

In mijn werk geef ik leiding aan een team jonge developers. Met een van deze medewerkers heb ik een moeizame verstandhouding. Hij vertoont afwijkend gedrag; lijkt lak aan afspraken te hebben, komt regelmatig te laat en kwam op mij ongeïnteresseerd over. Wat hij ontwikkelt, is overigens van goede kwaliteit en hij weet altijd wel eens oplossing te vinden. Via een vriendin kwam ik in aanraking met een trainingsessie van Frits van Noortwijk waarbij hij ingaat op de symptomen van mensen met AD(H)D en hoe je hiermee als manager het beste om kunt gaan. Ineens leek ik het gedrag van een van mijn medewerkers te herkennen. Door Frits heb ik geleerd meer geduld en begrip op te brengen. Ik heb hierover ook met mijn medewerker gesproken en we lijken elkaar inmiddels beter te begrijpen. Ondertussen heeft hij ook een coachingstraject gevolgd bij CoachvoorADHD. En dit tot volle tevredenheid afgerond.

Teamleider IT development

 

Frits heeft brede en diepgaande kennis over bedrijfsvoering, de rol en houding van het individu die achter de knoppen zit. Hij stelt goede vragen en komt snel tot de kern van zaken en draait er niet omheen. Het was voor mij waardevol om te ontdekken welke omstandigheden en factoren in de bedrijfsvoering voor ruis zorgden. Als leidinggevende houden wij onbewust vast aan de vaste gewoontes, omdat ze waarschijnlijk een veilig gevoel geven. Frits prikkelt en stimuleert in zijn werkwijze om verder te kijken dan je comfortzone, dus beweeg je je soms ook op het onbekend terrein om nieuwe dingen te ontdekken en te benutten. Hij nam me mee in zijn overwegingen waardoor ik kon beslissen met wie en hoe ik strategisch stappen in de goede richting moest zetten.

Directeur van Zorgaanbieder

 

Verbonden als docent aan de In Holland Academy, verzorg ik cursussen met betrekking tot gedragsproblematiek in het basisonderwijs.Dit keer echter was Frits van Noortwijk als “ervaringsdeskundige” uitgenodigd. Mede door zijn beeldende wijze van vertellen en de ondersteunende teksten van de power-point, had onze gastdocent een prima contact met de groep. De cursisten werden uitgedaagd mee te denken en met praktijkvoorbeelden te komen. Dat leidde tot veel positieve reacties, opmerkingen en vragen, die vervolgens in duidelijke bewoordingen werden beantwoord. Tot ruim na zijn gastoptreden bleven verschillende cursisten Frits met vragen bestoken. Een zeer geslaagd gastoptreden derhalve, daar was een ieder het over eens. Een optreden absoluut voor herhaling vatbaar.
Henk Effern, docent INHolland Academy

‘Vooral in een groep is de omgang met ADHD- leerlingen lastig. Ze zijn meestal druk en moeilijk bij de les te houden. Vaak ervaren mijn collega’s dezelfde problemen. Ik was blij dat ik ondersteuning van Frits van Noortwijk kreeg. Hij reikte me praktische handvaten aan voor de omgang met deze kinderen en ik ben er meteen mee aan de slag gegaan. Ik ben ze anders gaan benaderen, waardoor onze relatie sterk verbetert. Het viel mijn teamleider zelfs op, dat een bepaalde jongen zo enthousiast over mijn lessen was. Ze vroeg mij wat ik gedaan had om hem zo positief te stemmen! ‘
Leraar Voortgezet Onderwijs uit Groningen

 

Coach voor ADHD Silodam Amsterdam