Kerntalenten

 

Waarom de KernTalenten Analyse zo uniek is!

 

De KernTalenten Analyse is het eerste instrument dat mensen niet in hokjes stopt, maar een genuanceerd beeld geeft van je KernTalenten. Niet het systeem is leidend, maar jij als individu bent het vertrekpunt. Wanneer je je KernTalenten kent, kun je bewustere keuzes maken die echt bij je passen. Je kunt dit op verschillende momenten toepassen: niet alleen bij keuzes in je loopbaan, studie of privé, bij werving en selectie of zelfs verbetering van (privé)relaties. Ook geeft het inzicht in (het voorkomen van) risico op burnout.

 

De opleiding tot KernTalentenanalist heb ik gevolgd bij de founder van Coretalents, Danielle Krekels. 

 

 

Wat zijn KernTalenten?

 

KernTalenten weerspiegelen je karakter, je talent én je intrinsieke motivatie om kennis en competenties te willen verwerven en om jouw klassieke aanleg, persoonlijkheid en talenten te ontwikkelen. KernTalenten zijn je natuurlijke aanleg; jouw set van sterke en minder sterke eigenschappen. Ze bepalen de mogelijkheden waarover je beschikt en bevinden zich nog onder de laag van klassieke talenten, aanleg, competenties en vaardigheden.

 

Oorsprong van de methode

 

Danielle Krekels ontdekte dat je favoriete kinderspelletjes en hoe je daarmee speelde alles zeggen over je dieper liggende, natuurlijke talenten. In haar werkveld werving en selectie van wetenschappelijk opgeleid personeel kwam zij er meer dan 20 jaar geleden achter dat ingenieurs een verrassend vergelijkbare speelvoorkeur in hun kindertijd bleken te hebben. Deze vaststelling was de aanleiding voor verder onderzoek. Zo ontdekte ze 23 KernTalenten, met elk hun eigen specifieke componenten. 

 

Kerntalentenanalyse Amsterdam

Hoe worden KernTalenten bepaald?

 

We ontdekken ze via een eenvoudig in te vullen vragenlijst met vragen of wat je het liefst deed als kind (4-12 jaar). Je favoriete speelgoed en de activiteiten die je als kind het liefst deed, zeggen alles over je KernTalenten. Het inzicht, dat de persoonlijkheid van kinderen zich uit in de keuze van hun speelgoed, activiteiten en sport, bleek de sleutel die geleid heeft tot deze methode.

 

De betekenis en het gebruik van KernTalenten

 

Wanneer je je KernTalenten kent, kun je bewustere keuzes maken die echt bij je passen.  Als je je sterke KernTalenten kunt inzetten in je werkzame of privéleven, levert dat energie op. Je komt makkelijk in ‘flow’ en voelt persoonlijke en professionele voldoening. Een situatie of opdracht waar je je sterke KernTalenten niet kunt inzetten, leidt snel tot verveling en het gevoel iets te missen.
Ook kun je energie verliezen als je teveel je kleine KernTalenten moet aanspreken. 
In onze maatschappij worden we vaak aangesproken om te ontwikkelen wat je nog niet goed kunt: het is dus verstandiger om je tijd en energie te steken in de ontwikkeling en ontplooiing van je sterke KernTalenten, omdat dit altijd goede resultaten oplevert.

 

Waaruit bestaat een KernTalent Analyse?

 

Een KernTalenten Analyse kan los afgenomen worden, maar kan ook het begin of juist de afsluiting van een langer coachtraject zijn. Voorafgaand aan de analyse vindt altijd een intake plaats.

 

Een volledige KernTalenten Analyse is een verhelderend hulpmiddel bij:

  • De werving of promotie van medewerkers (denk ook aan selectie voor deelname aan management trainee programma’s)
  • Het voorkomen van  burn- of bore-out
  • Het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen
  • In staat zijn beter je ADD of ADHD te kunnen managen
  • Het bepalen van toekomstperspectief, zoals studiekeuze of carrièreswitch