ADHD-wereld is niet lineair maar kromlijnig

Waarom mensen met ADHD niet goed functioneren in een lineaire wereld? De ADHD wereld is kromlijnig. Verleden, heden en toekomst zijn nooit gescheiden en verschillend. Alles is in het NU.

Mensen met ADHD leven in een permanent heden en hebben moeite om van het verleden te leren of naar de toekomst te kijken om de gevolgen van hun acties te zien. Helaas maar waar.

“Handelen zonder na te denken" is de definitie van impulsiviteit en één van de redenen waarom mensen met ADHD moeite hebben om van ervaring te leren.

Ik krijg nog regelmatig te horen dat ik beter moet leren luisteren. Het lukt me steeds beter mijn impulsiviteit te beheersen, maar het blijft een ‘struggle’.

Het betekent ook dat mensen met ADHD niet goed zijn in het plannen en doen van delen van een taak op volgorde. Taken in de neurotypische wereld hebben een begin, een midden en een einde.

Personen met ADHD vinden het moeilijk te bepalen, waar en hoe ze moeten beginnen, omdat ze het begin niet kunnen vinden. Ze springen in het midden van een taak en werken in alle richtingen tegelijk. Organisatie wordt een onhoudbare taak omdat organisatiesystemen werken aan lineariteit, belang en tijd.

Onze wereld wordt voortdurend verstoord door ervaringen waarvan de neurotypische zich niet van bewust is. Deze verstoring is voor de mens met ADHD normaal. Het idee anders te zijn, en dat verschil dat door anderen als ‘onaanvaardbaar’ wordt ervaren, is een onderdeel van onze identiteit.

Soms kan een persoon met ADHD de do-or-die-deadline halen en in korte tijd veel werk van hoge kwaliteit produceren. Een heel semester van studie is gepropt in een enkele nacht van hypergerichte perfectie. Sommige mensen met ADHD creëren crises om de adrenaline te genereren om ze betrokken en functioneel te krijgen.

De "meesters van rampen" gaan gemakkelijk om met crises met hoge intensiteit, maar vallen uit elkaar als het weer routine wordt. Vandaar dat het van groot belang is dat je een ‘omgeving’ ontwerpt die jou voedt en steunt. En dat je dat zelf ontwerpt.

Dat is in mijn optiek de redding voor de mens met ADHD, of je nu jong of oud bent. Tijd om de regie te nemen over je eigen leven