Privacy Statement

CoachvoorADHD neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy Statement van CoachvoorADHD uiteengezet. Dit Privacy Statement heeft betrekking op de persoonsgegevens die CoachvoorADHD via de Website verzamelt. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.
 

1. Wat is CoachvoorADHD
CoachvoorADHD is een praktijk voor mensen met ADD en ADHD. CoachvoorADHD richt zich op het begeleiden van mensen met AD(H)D. Of je nu een kind, jongere, adolescent of volwassene bent, wanneer je AD(H)D hebt, kun je bij CoachvoorADHD terecht. CoachvoorADHD is er ook voor de naaste omgeving van mensen met AD(H)D. Denk hierbij aan ouders, broers en zussen, partners en de school met als belangrijkste persoon de leerkracht. CoachvoorADHD is gevestigd op de Silodam 169 te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34356173.
 

2. Welke informatie wordt door CoachvoorADHD verzameld en verwerkt?
Contactformulier
De CoachvoorADHD website kent géén account waaronder wordt ingelogd. Het enige dat wordt bewaard aan persoonsgegevens is de naam, bedrijfsnaam, email-adres, telefoonnummer en de vraag die men stelt. Dit gebeurt indien u contact opneemt met CoachvoorADHD via het contact formulier.
 

3. Worden er cookies gebruikt op CoachvoorADHD?
Ter uitvoering van de dienst maakt CoachvoorADHD géén gebruik van cookies. Op de Website worden geen advertenties van derde partijen getoond.
 

4.Voor welke doeleinden wordt de door u aangeboden informatie in het
contactformulier gebruikt?
CoachvoorADHD zal de over u verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
* om contact met u op te nemen.
* om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
 

Gebruik door derden
Zonder uw expliciete toestemming zal CoachvoorADHD uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). CoachvoorADHD zal uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. CoachvoorADHD wijst u er verder op dat derden nooit van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen.
 

5. Op welke wijze beschermt CoachvoorADHD persoonlijke informatie?
CoachvoorADHD heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De Website biedt uitsluitend informatie, en is zodanig beveiligd dat contact informatie niet door derden kan worden gezien. De omgeving zelf is beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding https in de URL (de webadres-balk) van uw browser alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje onderin het computerscherm. Indien u tweemaal klikt op het slotje, kunt u controleren of u veilig contact hebt met de Website.
CoachvoorADHD kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door CoachvoorADHD getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.
 

6. Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van CoachvoorADHD, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat CoachvoorADHD fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens worden overgedragen.
 

7. Doorgifte naar andere landen en landen buiten de EU
De gegevens worden niet doorgegeven aan het buitenland of naar landen buiten de EU.
 

8. Bewaren van uw gegevens
CoachvoorADHD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.
 

9. Kennisneming en verbetering van uw gegevens
U kunt CoachvoorADHD verzoeken om de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. CoachvoorADHD zal ten minste binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, aan het verzoek zal worden voldaan.
 

10. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van CoachvoorADHD?
De website kan hyperlinks bevatten waarmee u deze verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. CoachvoorADHD heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via deze Website zijn verkregen. Coach voor ADHD accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.
 

11. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de Website.
 

12. Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan
info@coachvooradhd.nl.