In beweging komen

Hoe vaak hoor ik niet dat mensen zeggen: “Daar heb ik geen energie voor”. Net als “Het lukt me niet van de bank te komen” of  “Ik doe niets, ik zit de hele dag naar de televisie te kijken”. Het gebrek aan energie om in beweging te komen, is een veel gehoorde opmerking bij mijn cliënten. Wat me vooral opvalt, is dat ADHD-ers het erg moeilijk vinden om zelfstandig in beweging te komen. Tenzij het gaat om zaken die interessant zijn en die men erg leuk vindt. Zaken die je graag doet, vanuit je intrinsieke motivatie. Dan is er geen sprake van een energietekort, maar eerder aan een energie-overschot…. Vandaar dat inzicht in je intrinsieke motivatie erg belangrijk is. En helemaal voor een mens met AD(H)D.

Wat is intrinsieke motivatie: Het is de wil of de drang in iemand, dus intern (intrinsiek) om bepaalde handelingen te verrichten waarmee tot een zeker doel wordt gekomen.
Bijvoorbeeld;
Je vindt het leuk om te schrijven. De motivatie zorgt voor de handeling. De motivatie is bijvoorbeeld dat het schrijven van een artikel je een plezierig gevoel geeft (intrinsieke motivatie). Wanneer hier een extrinsieke reactie gegeven wordt, zoals een beloning, kan de motivatie om het gedrag te vertonen vermeerderen. Dit geldt ook voor extrinsieke verbalen reactie zoals het geven van een compliment door een ander over het gedrag of handelen.

De combinatie van doen waar je goed in bent en positieve ondersteuning door de omgeving, spelen een grote rol bij het in beweging komen van een ADHD-er.  Het is de weg naar succes.

Wat is het meest gebruikte excuus voor uitstel?

Volgens hoogleraar Piers Steel, motivatie-onderzoeker aan de universiteit van Calgery, laat de moderne mens zich vaak verleiden tot uitstellen van vervelende klussen. Volgens hem zijn mensen nu eenmaal gebouwd op bevrediging in het Hier en NU, en NIET om ons te houden aan deadlines met een lange termijn.

Wat is het meest gebruikte excuus voor uitstel? ONDER DRUK PRESTEER IK BETER!!!!!
Mensen denken dat, omdat ze vlak voor de deadline het meest gemotiveerd zijn om iets te doen. Ze denken dat ze dan ook het creatiefst zijn. Maar creativiteit heeft een incubatietijd nodig, en een aantal valse starts. Het is logisch dat, als je alleen op het laatste moment werkt, daar al je creativiteit zit. Want dat is het enige moment waarop je ECHT werkt!!! Je ziet juist dat mensen die het van het laatste nippertje moeten hebben, vrijwel altijd de meest voor de hand liggende oplossing kiezen….

En mensen met AD(H)D hebben nog meer last van uitstel gedrag. Hoe vaak hoor ik niet in mijn praktijk dat een opdracht waar drie weken voor staat, pas in de laatste dagen wordt uitgevoerd. Met alle moeilijkheden en frustraties van dien. Hoe los je dat op?

Door de opdracht in stukken te snijden en aan elk stuk een tijdslimiet te geven waarop de deelopdracht moet worden opgeleverd. Het voordeel is dat de opdracht niet op de het laatste moment wordt voltooid, maar geleidelijk aan.

Samenwerken voor beginners

Regelmatig word ik gevraagd deel te nemen aan meetings waar nieuwe concepten besproken worden. Vandaag was het weer zover. Een Amerikaans bedrijf wilde input over een aantal internet gerelateerde concepten die men aan het ontwikkelen was. Heel interessant. De groep met deelnemers bestond uit uit zes mensen.

Wat viel me op? Behalve het onderwerp natuurlijk. Vooral hoe vreemden met elkaar omgaan, het aftasten en het elkaar vinden in korte tijd met als doel input te leveren. Heel volwassen. Gestructureerd. En voor mij als mens met ADHD weer een mooie plek om te oefenen. En dat ging prima. Belangrijk is dat je als deelnemer ook anderen de kans geeft hun input te leveren. En dat geduld opbrengen is best moeilijk. En mijn tip om dat toch voor elkaar te krijgen:

Ik deel de tijd in zes gedeelten en omgerekend heeft elke deelnemer per zestig minuten ongeveer 10 minuten spreektijd. En daar probeer ik me aan te houden. Je maakt een soort interne stopwatch.  En elke keer dat je spreekt gaan daar een paar minuten vanaf. En zo komt iedereen in meer of mindere mate aan het woord. Probeer het maar. Het vergt wel wat oefening…. Laat me weten hoe het je is afgegaan!!!!

ADHD & Creativiteit

Mensen met ADHD hebben bijzondere talenten, ook al zijn die vaak niet op het eerste gezicht zichtbaar. De meest frequent voorkomende hiervan zijn originaliteit, creativiteit, charisma, energie, levendigheid, een apart gevoel voor humor, hoge intelligentie op bepaalde terreinen en lef.

Onder artiesten vindt je dan ook relatief veel ADHD’ers. Maar creativiteit is ook heel nuttig in de uitoefening van andere beroepsgroepen, zoals bij ondernemers, uitvinders en onderzoekers. Onze meest beroemde en belangrijke uitvinders, ondernemers en schrijvers waren geen ‘normale’ individuen die het goed, of zelfs gemiddeld, deden op school.

Bron: Hogeschool Inholland

Structuur

Structuur is belangrijk. Alleen wat is structuur nu eigenlijk? Het zijn een soort kaders waar binnen je als mens opereert.

Een agenda kan structuur geven. Een To-DO lijst ook. Er zijn zoveel soorten structuur. Maar wat is functie van structuur? Structuur geeft een mens een bepaalde mate van rust. Je weet in grote lijnen waar je aan toe bent. Een agendageef structuur zorgen. Wat moet je op welke dag doen? Welke werkzaamheden moeten af zijn. Alleen is het dan wel van belang dat je elke dag in je agenda kijkt. En dat is ook een vorm van structuur.

Voor een ADHD-er is het bijhouden van een agenda niet makkelijk. Daar zijn allemaal hulpmiddelen voor. Ik kies voor een combinatie van automatiseren en het werken met lijstjes. En dat werkt prima. En natuurlijk “vergeet” ik ook wel eens een afspraak.

Methode Coaching

Wat doet Coach voor ADHD?
Begeleiding / coaching van cliënten

Coach voor ADHD stelt gerichte vragen en zet diverse technieken in om jouw ogen te openen, zodat je zelf tot inzicht gaat komen. Hij inspireert en motiveert en begeleid je vanuit intuïtie en gevoel. Stap 1 is het verhogen van het zelfbewustzijn, zodat je gaat inzien wie je echt bent, wat je (onderliggende) passie/drive is en wanneer je in je kracht zit. Frits begeleid je in het zelf neerleggen van de puzzelstukjes van je leven, waardoor alles ineens op zijn plaats gaat vallen.
Read the rest of this entry »

Succes is het begin

Regelmatig spreek ik met clienten over hun ervaringen met hulpverleners, zoals psychiaters en therapeuten.  Door intensieve gesprekken wordt inzicht verschaft wat de gevolgen van ADHD zijn.   Alleen valt het me op dat hulpverleners kiezen voor een zachte aanpak, waarbij de nadruk meer op praten dan op actie wordt gelegd. Als coach is het mijn taak om te zorgen dat mijn clienten hun doelen bereiken. Linksom, dan wel rechtsom.

Vandaar dat ik als coachvoorADHD meer voor de directe aanpak kies. En dat werkt prima gezien de grote stappen die mijn clienten maken. Als ADHD-er moet je in actie komen en daarbij blijkt in mijn praktijk dat alleen de zachte aanpak onvoldoende werkt. Als coach zorg ervoor dat je samen je doelen bereikt door het maken van harde afspraken. Alleen dan bereik je resultaten. Daarnaast merk ik elke keer weer, dat mijn directe kennis als ADHD-er van onschatbare waarde is in het begeleidingsproces. Het is de combinatie van professional trainer-coach en ervaringsdeskundigheid dat we elkaar beter begrijpen en zo tot betere resultaten komen.

Luisteren

Hoe vaak krijg ik niet te horen, dat mensen niet naar elkaar luisteren. Maar wat is luisteren eigenlijk. Mijn definitie is dat je datgene kunt horen wat de ander niet vertelt.

Ik merk het soms ook aan mezelf, dat ik zo enthousiast ben dat het me veel moeite kost naar de ander te luisteren. Dan ga je zenden en raak je het contact met de ander kwijt. En dat is het belangrijkste van luisteren: het contact houden met de ander.

Wat helpt als je als ADHD-er in je energie zit. LSD toepassen. Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Zo laat je de ander weten, dat je naar hem luistert. Probeer het maar. En laat me weten of het bij jou ook werkt.

Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen. Het begin van alles. Geloven in jezelf. Geloof in eigen kunnen. Ontzettend belangrijk. Alleen hoe kom je aan zelfvertrouwen?

Het begint met geloof in eigen kunnen. Ga eens na waar je goed in bent. Vraag het aan je omgeving. Je vrienden, familie, collega’s. Waar zij vinden dat jij goed in bent en vraag om voorbeelden. Je zult zien, dat je tot veel meer in staat bent dan je voor mogelijkheid. En spring zo nu en dan gewoon in het diepe. Nieuwe ervaringen opdoen geeft een goed gevoel. En daar gaat het om. Voel je je goed, dan heb je vaak veel meer zelfvertrouwen.

Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen is het begin. Alleen vaak is het de omgeving, die je aan het twijfelen brengt. Vol enthousiasme deel je je concept met je omgeving. En wat is vaak het resultaat? Dat de omgeving kritiek spuit. En onbedoelt werkt dat vaak erg demotiverend.

Vandaar dat het zo belangrijk voor een ADHD-er is dat je weet wat je drive is en waar je goed in bent. En dat daar ook bewijzen voor zijn. Teruggaan naar het verleden en alle bewijzen zijn er. En ik help jongeren en volwassenen met veel passie inzicht in hun kern te krijgen. Vanuit hun kracht. En als dan de omgeving wat aan te merken heeft op je concept, blijf je in je kracht. En sta je open voor de positieve kritiek. Want je omgeving wil je eigenlijk alleen maar helpen, alleen klinkt het soms niet zo.