Over mij

Steeds meer kinderen krijgen het etiket AD(H)D: een actueel onderwerp waar u de laatste tijd regelmatig mee geconfronteerd wordt  in de media. Ouders, leerkrachten en niet in de laatste plaats de kinderen zelf worstelen met AD(H)D.

Frits van Noortwijk, gecertificeerd trainer-coach, weet waar hij over praat. ‘Op mijn achtendertigste, nu acht jaar geleden, werd bij mij vastgesteld dat ik ADHD had. Toen vielen veel dingen voor mij en ook voor mijn omgeving op zijn plek.’ Hij besloot van de nood een deugd te maken, volgde een opleiding tot professional coachend trainer en specialiseerde zich op het gebied van AD(H)D.

‘Ouders en leerkrachten hebben veel vragen: Hoe ga ik met lastige situaties om en hoe bereik ik dat het kind zelfvertrouwen krijgt. Natuurlijk is er geen pasklaar antwoord op deze vragen, maar ik probeer ouders, leerkrachten en kinderen met mijn training een steun in de rug te geven en praktische handvatten te bieden. AD(H)D is niet alleen maar negatief. Veel AD(H)D-ers zijn bijvoorbeeld bovengemiddeld energiek en creatief. Het leven met hen is nooit saai!!!.’

Frits verzorgt voor scholen ouderavonden, teamtrainingen of voorlichting voor leerlingen. Maar ook andere organisaties kunnen bij hem aankloppen. ‘Mijn training staat voor creativiteit, entertainment en betaalbaarheid. Naast groepstrainingen coach ik ook individueel, bijvoorbeeld jongeren en volwassenen met AD(H)D’.