Zelf Leiderschap

Alles begint met zelfleiderschap. Alleen hoe neem je leiding over jezelf?

Het liefste leg je dat zelf bij anderen neer. Wel zo gemakkelijk, anderen de leiding te geven. Is dat ook bevredigend? Dat de ander jouw richting bepaalt. In het begin wel. Alleen na een tijdje begint het bij je te knagen. Is de richting die ik nu volg nog wel mijn richting? Je volgt per slot van rekening niet je eigen richting maar die van een ander. Het volgen van een ander geeft na verloop van tijd geen voldoening meer.

Alleen hoe ga je dan je eigen richting bepalen? Veel mensen hebben dit niet geleerd. Iemand je richting laten uitstippelen is gewoon veel makkelijker. Geen verantwoordelijkheid. Je kon je richten op andere dingen, zoals leren of carrière maken. En nu heb je dat allemaal bereikt en merk je dat het je onvoldoende beklijft. Dat je het gevoel hebt dat je wat mist. Je wilt het gevoel hebben je eigen koers te kunnen bepalen. Macht over je eigen leven hebben. Je aan je voornemens te houden. Met ZelfLeiderschap moet je klein beginnen. Maak kleine stapjes die je zelf (zonder directe hulp van anderen) zet. Dat geeft een waanzinnig gevoel.

En je zult ook leren dat je niet in staat bent om alle stappen te maken die je graag wilt. Ook zal de omgeving zeggen dat alles mogelijk is als je maar wilt. Zo makkelijk is het ook weer niet. We hebben allemaal zo onze beperkingen. Het is niet anders. Elk mens bestaat uit een genenpool die er voor zorgen dat je op bepaalde gebieden uitblinkt. En die moet je in kaart brengen. Maak een blauwdruk van jezelf. Door inzicht in jezelf ben je het beste in staat je eigen koers uit te zetten. Jij moet aan de knoppen zitten. En natuurlijk kun je hulp inroepen om je te helpen dat inzicht te verduidelijken. Of die blauwdruk te maken. Hoe zuiverder deze is, hoe beter jijzelf in staat bent je koers te bepalen.

Je omgeving zal je (on)gevraagd willen helpen. Alleen dat zal zelden kleurloos zijn. Elk mens heeft zijn kleur en zal dat mengen met die van jou. Zolang je daar bewust van bent zal hun impact beperkt blijven. Jouw eigen kleur is gewoon te sterk.
Weet je nog wel, die tijd waarbij anderen jouw richting bepaalden. Jouw kleur was ondergeschikt aan die van hen. Laat dat NOOIT meer gebeuren.

In beweging komen

Energie…. Het beheersen van je energie is een groot probleem. Als je mensen over de ADHD hoort praten, dan zeggen ze vaak dat zijn mensen die te veel energie hebben. Mensen die alle kanten opspringen. Als een soort springbonen. Alleen het hebben van te veel energie is geen probleem. Die als een Jochem Meijer over het toneel dendert. Het hebben van energie is niet zo zeer het probleem, het beheersen ervan… daar draait het om. Voor mij en vele anderen is het op gang komen juist het grote probleem.

Het is soms net of een enorme hand je tegenhoud, een soort tegendruk. Het in beweging komen kost heel veel energie. Elke dag weer. Ben je eenmaal in beweging dat gaat het prima. Dan ben je net een diesel. Alleen het in beweging komen, is voor elk mens verschillend. Voor mij geldt, dat wanneer ik thuis blijf, er weinig uit mijn handen komt. Belangrijk is dat ik veelvuldig afspraken buitenshuis maak met andere mensen. Zo kan ik mezelf in beweging brengen… Uiteindelijk ben je verantwoordelijk voor jezelf. Of je nu ADHD hebt of niet. Wat enorm helpt, als je er achter komt Wie Je Bent. Hoe meer je over jezelf weet, hoe beter je jezelf ook kunt helpen. Zorg dat je de regisseur van je leven bent en niet de acteur.

Ik weet wie ik ben. Wat mijn tekortkomingen zijn. Maar ook mijn krachten. En druk van buitenaf zorgt ervoor dat ik makkelijker in beweging kan komen. Hoe makkelijker je in beweging komt, hoe minder energie je daarvoor nodig hebt… En die “overtollige” energie heb ik hard nodig voor mijn concentratie en om te luisteren naar anderen. Als coach leer ik anderen wie ze zijn… en wat de gevolgen van ADD of ADHD voor hun zijn…

Lijst met criteria om ADHD vast te stellen

Bekijk onderstaande twintig criteria en bekijk of deze voor jou gelden. Het geeft je een inzicht in jezelf. Heel verhelderend, maar ook confronterend. De uitkomst kan je rust geven en begrip dat sommige dingen buiten jezelf liggen. In mijn praktijk ondersteun ik mensen om te gaan met het fenomeen ADHD en hoe je succesvol kunt worden.

Dr. Edward M. Hallowell en Dr. John J. Ratey, twee Amerikaanse ADHD-deskundigen, hebben een lijst samengesteld met criteria die gebruikt kunnen worden om de diagnose ADHD te stellen. De onderstaande punten zijn gebaseerd op grootschalige klinische ervaringen. Het kan je een indicatie geven of je wellicht ADHD hebt.
Lees de punten aandachtig door en ga na of deze op jou meer van toepassing zijn dan op de meeste anderen van jouw leeftijd.

A. Ten minste twaalf van de volgende criteria moeten een chronisch probleem vormen.
1. een gevoel van onderprestatie omdat je je doelen niet bereikt (ongeacht hoe veel je al tot stand hebt gebracht)
Dit punt staat bovenaan, omdat het de meest voorkomende reden is waarom volwassenen hulp zoeken. “Ik krijg het niet voor elkaar,” is de meest gehoorde uitspraak. Een volwassene met ADHD kan objectief gezien al heel wat bereikt hebben, of doet zijn/haar leven al hulpeloze pogingen iets te bereiken. Hoe dan ook, in beide gevallen kampen de personen met het gevoel gevangen te zijn, niet in staat te zijn hun aangeboren capaciteiten ten volle te benutten.
2. problemen met het organiseren van je leven
Een belangrijk probleem voor de meeste ADHD-volwassenen. Zonder de structuur die school biedt, zonder ouders die dingen organiseren, wankelt hij/zij door de organisatie-eisen die het dagelijks leven stelt. De zogenaamde ‘kleine dingen’ stapelen zich op en worden hoge obstakels. Een gemiste afspraak, een verloren cheque en een vergeten deadline, en hun wereld stort in.
3. chronisch uitstellen, problemen ergens mee te starten
Volwassenen met ADHD durven niet goed aan iets te beginnen, gevoed door hun angst dat ze het toch niet goed zouden doen, hierdoor stellen zij zaken uit en proberen dingen te negeren. Dit gedrag vergroot weer de angst aan de (alsmaar groeiende hoeveelheid) taken te beginnen.
4. veel projecten lopen gelijktijdig, problemen met voortzetten en afronden
Een gevolg van punt 3. Men stopt met iets en begint aan iets anders, maakt dit niet af en gaat weer iets anders doen. Aan het eind van de dag, de week of het jaar hebben ontelbaar onafgemaakte projecten zich opgestapeld, terwijl er maar een paar zijn afgerond.
5. geneigd zijn te zeggen wat in het hoofd omgaat, zonder de noodzakelijke timing of gevolgen ervan in acht te nemen
Zoals een kind met ADHD in de klas, wordt de volwassen ADHD’er gedreven door enthousiasme en ongeremdheid. Een gedachte komt op en moet worden uitgesproken. Tactloosheid en bedrog vervangen in het ergste gaval uiteindelijk de kinderlijke uitbundig- en uitgelatenheid.
6. een voortdurende hang naar sterke prikkels (kicks)
De volwassen ADHD’er is altijd op zoek naar nieuwe spanning en sensatie: iets in de omgeving dat de concurrentie kan aangaan met de wervelwind die in hem-/haarzelf woedt.
7. een aanleg om snel verveeld te zijn
Een gevolg van punt 6. Verveling omringt de volwassen ADHD’er als een gootsteen, altijd klaar alle energie op te zuigen. De ADHD’er blijft achter met de honger naar meer stimulans. Dit kan gemakkelijk verkeerd worden uitgelegd als een gebrek aan interesse. In feite is het een relatief onvermogen interesse voor een langere tijd vast te houden. Zoveel als hij/zij ergens om geeft, zo snel loopt zijn/haar batterij leeg.
8. snel afgeleid, concentratieproblemen, neiging af te haken of weg te dromen tijdens een conversatie, vaak gekoppeld aan een vermogen zich van tijd tot tijd te hyperfocussen.
Dit zijn de voornaamste kenmerken van ADHD. Het moment van ‘uitgeschakeld worden’ is vrij willekeurig en onvrijwillig. Het gebeurt bij wijze van spreken wanneer de ADHD’er even niet kijkt. Het volgende wat je bemerkt, is dat hij/zij er niet meer is. De ongelofelijke gave tot hyperfocussen komt ook veelvuldig voor. De ADHD’er gaat dan zo op in een activiteit dat hij/zij voor niets en niemand anders bereikbaar is. Hallowell en Ratey (de samenstellers van deze lijst) pleiten dan ook voor een andere benaming van het syndroom: AIHD, Attention Inconsistency Hyperactivity Disorder. Er is namelijk geen sprake van een tekort aan aandacht, maar van een inconsequent richten van de aandacht.
9. vaak creatief, intuïtief en hoogbegaafd
Dit is geen symptoom, maar wel een belangrijk aandachtspunt. Volwassenen met ADHD hebben, doordat zij zoveel prikkels opvangen, meestal een creatieve, associatieve geest. Te midden van hun chaos en afleidbaarheid laten zij flitsen zien van briljante ideeën. Het veroveren van deze bijzondere gave is een belangrijk doel in de therapeutische behandeling van ADHD’ers.
10. problemen met geijkte routes en het volgen van vastgestelde procedures
In tegenstelling tot wat men vaak denkt, is dit niet het gevolg van onverwerkte problemen met autoriteiten. Het is eerder een uiting van verveling en frustratie: routine betekent het herhalen van handelingen. ADHD’ers ervaren dit als saai en zoeken naar uitdagender manieren. Zij raken gefrustreerd omdat zij niet in staat zijn dingen te doen op de wijze waarop zij verondersteld worden deze te doen.
11. ongeduldig: lage frustratiedrempel
Frustratie op allerlei gebied herinnert de ADHD’er aan alle mislukkingen in het verleden. “O nee,” denkt hij/zij “daar gaan we weer!” Woede of terugtrekken is het gevolg. Ongeduldigheid heeft te maken met de behoefte aan stimulans. Anderen zullen dit snel zien als onvolwassen of onverzadelijk gedrag.
12. impulsiviteit, zowel verbaal als in actie, bijvoorbeeld: impulsief geld besteden, plannen wijzigen, nieuwe schema’s of carrièreplannen maken enz.
Dit is een van de meer gevaarlijke van de symptomen bij ADHD-volwassenen, of, afhankelijk van de impuls, een van de meest avontuurlijke.
13. neiging zich nodeloos, eindeloos zorgen te maken, neiging de horizon af te zoeken naar iets waarover getobd kan worden afgewisseld met onoplettendheid of geen acht slaan op mogelijke reële gevaren.
Wanneer de aandacht niet besteed wordt aan een specifieke taak, ontstaat een chaos aan gedachten in het hoofd van de ADHD’er. Gepieker is hier vaak een gevolg van, omdat de persoon onbewust toch behoefte heeft zich ergens op te concentreren. Het resultaat is dan een destructieve gedachtenstroom waarin rampscenario’s worden uitgespit.
14. gevoel van dreigend onheil en onveiligheid afgewisseld met het nemen van grote risico’s
Dit symptoom relateert enerzijds aan de neiging zich nodeloos zorgen te maken en anderzijds aan de aanleg voor impulsief gedrag.
15. stemmingswisselingen, depressie (in het bijzonder wanneer een relatie wordt verbroken of project wordt beëindigd)
Volwassenen (meer dan kinderen) met ADHD voelen zich overgeleverd aan een onstabiel humeur. Dit wordt zowel veroorzaakt door hun ervaringen met frustratie en/of falen als met de neurobiologische invloeden van het syndroom.
16. rusteloosheid
De volwassene met ADHD toont de volgroeide hyperactiviteit van het ADHD-kind meestal niet zien. In plaats daarvan ziet men ‘nerveuze energie’: snel praten, trommelen met vingers, steeds verzitten, vaak opstaan van tafel en het verlaten van de ruimte, gespannen aderen in de hals en een ‘speedy’ blik in de ogen. Zelfs in rust voelt de ADHD’er zich zenuwachtig, gespannen en overprikkeld.
17. neiging tot verslaving
Meer dan anderen hebben volwassen ADHD’ers de kans verslaafd te raken, hetzij aan een stof als nicotine, cocaïne, cafeïne of alcohol, hetzij aan een activiteit als gokken, winkelen, eten of werk. Dit heeft onder andere te maken met hun grote behoefte aan prikkels (die de ADHD’er paradoxaal genoeg kalmeren!), hun impulsiviteit en hun neiging tot hyperfocussen. Eetstoornissen komen vaak voor in depressieve periodes.
18. chronische problemen met gevoel van eigenwaarde
Deze zijn het directe en ongelukkige resultaat van jaren van conditionering: jaren van verteld worden dat men een kluns, een halve gare, een paniekzaaier, een druktemaker, een chaoot, een stumper, een eenling, getikt en anders is. Jaren van frustratie, falen of het niet-voor-elkaar-krijgen leiden tot een negatief zelfbeeld. Het is indrukwekkend te zien hoe veerkrachtig de meeste ADHD’ers nog zijn, ondanks al de tegenslagen.
19. onnauwkeurige zelfwaarneming
ADHD’ers hebben vaak een beperkte kijk op zichzelf. Zij hebben nauwelijks een idee van de invloed en uitwerking die zij hebben op andere mensen. Dit leidt vaak tot grote misverstanden en diep gekwetste gevoelens.
20. Familiehistorie van ADHD, manisch-depressiviteit, depressies, drugs- en/of alcoholverslaving, dwanghandelingen of stemmingswisselingen
Sinds bekend is dat ADHD vaak genetisch wordt overgedragen en samenhangt met de andere bovengenoemde stoornissen, is het niet ongewoon (maar ook niet noodzakelijk) dat deze problemen in de familie zijn terug te vinden.

Tips om het overschrijden van je grenzen te verminderen

Volwassenen met ADHD hebben vaak minder controle over hun gedrag dan andere mensen. Het lijkt soms alsof woorden er zomaar uitfloepen. Zonder nadenken zeggen wat je van iets of iemand vindt.
En dat kan grote gevolgen hebben. En zeker als woorden niet even van te voren worden gefilterd. Het ontbreken van een filter zorgt dat je onaangepast gedrag vertoond, dat door anderen als storend wordt ervaren. Je kunt de ander heel erg beledigen of kwetst zonder dat dat je bedoeling is.

Als je wat wil zeggen over een ander, is het belangrijk dat je je afvraagt of je de ander met je opmerking kwetst. En als het antwoord daarop positief is, zeg het dan niet. Het is ook een kwestie van oefenen. Verandering van gedrag dat kun je leren. Inslijpen noemen we dat. Je hebt ook leren tandenpoetsen. Of werken in een team. Belangrijk is te ontdekken wanneer je de grootste kans hebt om impulsief gedrag te vertonen. Komt het je bekend voor dat je jezelf soms iets hoort zeggen, terwijl je er nog over aan het nadenken bent? Wat soms wil helpen, is je opmerking op te schrijven. Of er met een bekende over te praten. Deze heeft meer geduld met je dan een volslagen onbekende.

De oplossing begint bij jezelf. Wie ben ik?

Wat is dat nu eigenlijk? ADHD.

Het kan een zegen zijn, mits je het op de juiste manier inzet. Het is net alsof de Nederlandse bevolking een milde vorm van ADHD heeft. Iedereen vergeet zijn sleutels wel eens. Of een afspraak. Alleen geldt dit bij mensen met ADHD veel sterker. Wij kunnen dagelijks onze sleutels niet vinden. Ik ben altijd mijn fietssleutel kwijt. Vandaar dat ik 3 reservesleutels heb. Je moet allerlei maatregelen nemen om te voorkomen dat je leven niet ontwricht wordt. Een coach kan helpen. Het gaat om het totaalpakket. Belangrijk is dat je de juiste hulpvraag stelt. Alleen hoe doe je dat?

Mijn oplossing. Inzicht krijgen in “wie ben ik” eigenlijk. Dat doe ik door terug te gaan naar je basis. Terug te gaan naar je kindertijd, hoe je je vrije tijd als kind van 4 tot 12 jaar invulde. Ik heb het zelf ondervonden. En het heeft mij enorm geholpen en ik gun dat iedereen. Ik heb inzicht gekregen in mijn kerntalenten.

In mijn geval blijkt dat ik het moeilijk vind om hoofd- en bijzaken te scheiden. En dan is er nog geen rekening gehouden met mijn ADHD. Dus in mijn geval is het dubbelop. Erg lastig. Dus eigenlijk is de oplossing heel eenvoudig. Eigenlijk heb ik een manager nodig. Alleen waar vind ik zo iemand?

Succesvol zijn als mens met ADD of ADHD

Wat is het moeilijkst voor een mens met AD(H)D?
Dromen? Durven? Doen?

Als ik deze vraag stel aan mensen in mijn omgeving komen er allerlei soorten antwoorden als luisteren, afspraken nakomen, opdrachten afmaken etc. En op zich zijn dit ook zaken waar men last van heeft. Alleen zijn dit de gevolgen. Het gaat om het begin. Datgene wat hier vooraf aan gaat. En dat is….BEGINNEN. Een woord van acht letters. DOENNNNNNNNN!!!!!

Zelfs voor iemand zonder AD(H)D is beginnen vaak moeilijk. Dus hoe zorg je ervoor dat iemand begint. En uiteindelijk ook iets afmaakt. Afmaken is ook erg moeilijk. Dus zowel beginnen als afmaken zijn moeilijk. Hoe lossen we dit dilemma op? Hoe zorg je ervoor dat de kans tot succes zo groot mogelijk wordt?

Het gaat om de combinatie van de juiste omgeving en geloof in eigen kunnen. In mijn praktijk gaan we uit van deze combinatie. Dus hoe pakken we dit aan? Laten we beginnen bij geloof in eigen kunnen. Hoe kom ik erachter wat ik wel en niet goed kan? Door inzicht te krijgen in wie je nu eigenlijk bent. En daarbij ga ik uit van inzicht in mijn natuurlijke gedrag in combinatie van passie & talent. En deze weg heb ik zelf ook afgelegd. En het werkt!!!

Succesvol zijn als D(H)D-er is geen quick-fix. Niet even wat lijstjes maken en allerlei trucjes leren. Je moet het ook zelf willen. En hulp vragen aan je omgeving. Alleen hoe doe je dat? Lastig als je jezelf niet kent. Vandaar dat het leren kennen ven jezelf zo’n belangrijk onderdeel van mijn aanpak is. En het werkt. Zeker gezien de ervaringen van mijn clienten.

In beweging komen…..En nog belangrijker…. In beweging blijven….!!!

Inspirator. Motivator. Inspiratiecoach. Geef het een naam. Wat is zo belangrijk is het leven. Beginnen. Doen. En daar worden allerlei boeken over geschreven. Want beginnen is moeilijk. En daar weet ik alles van. Elke dag is een struggle. Alleen wat blijkt. Als je weet wat je intrinsieke motivaties zijn, dan wordt het allemaal een stuk makkelijker. Je kunt het vergelijken met het treken van een auto die stilstaat. Het in beweging zetten van deze auto is het moeilijkste. Als de auto eenmaal beweegt, is het veel eenvoudiger de auto over de eindstreep te trekken. Maar zolang de auto niet beweegt, gebeurd er niet.

Zal er geen reis ondernomen worden, zal de eindstreep niet gehaald worden. Natuurlijk wel in je hoofd. En op zich is dat prima. Een goede voorbereiding is natuurlijk altijd goed. Alleen het begint met DOEN. Alleen moet je geloven dat het kan. Dat het je gaat lukken. En hoe kan ik je daarbij helpen. Ik help je de boel in beweging te zetten. Dat je het licht ziet. Voor de ene mens helpt NLP, voor de ander Passie & Talent. De mens zit complex in elkaar. Het gaat om de combinatie. Het afstemmen. Net als ingredienten in een maaltijd.

Je kunt het recept volgen, alleen dan wordt het een standaard gerecht. Alleen gaat het om de passie. Het leren, maar ook aanvoelen welke handelingen te plegen. De topkoks van deze wereld zijn helemaal gepassioneerd van het koken. Johnnie Boer stelde en stelt nog steeds zijn leven in voor koken. Hij doet alles om het hoogst haalbare te bereiken. Die drive, die passie, daar put hij zijn kracht uit. En dat gun ik elk mens. De passie van Johnnie Boer. Het begint met geloof in eigen kunnen. Geloven dat het kan. En voor elk mens, maar vooral voor een mens met AD(H)D is het starten het moeilijkste. En het in beweging blijven is een goede tweede. Inzicht in eigen kunnen. Wat zijn mijn talenten. Wat is mijn Passie. Weten wie je bent? En wat zijn mijn tekortkomingen. Je denkt toch niet dat een man als Jonnie Boer zover is gekomen doordat hij alles zelf doet. Nee, hij heeft ervoor gekozen te excellereren. De absolute koning te worden. 3 Sterren. En deze vast te houden.

Kortom. Wordt ook Jonnie Boer. Of kies een ander mens die je inspireert om succes te hebben. En daarbij help ik jullie bij die zoektocht. Wat als het om inspireren, motiveren gaat. Daar ben ik een meester in. Hoe denken jullie dat ik zover ben gekomen. Ik heb de afgelopen jaren geleerd wat ik nodig heb. En ik heb die drive. Die Tsunami. Anderen in beweging zetten is mijn missie. Nu jij nog……!!!!

Succesvol zijn door te dromen, durven en te doen!!!

Het is heerlijk om te dromen. Dat je succesvol en gelukkig bent. Dat alles goed met je gaat. Dat je een leuk leven hebt: succes in zaken en in de liefde, gezond en dat alles waar je aan begint ook lukt. Helaas, helaas, dat laatste is vaak een utopie. En vooral bij iemand met ADHD. Beginnen is makkelijk, maar iets afmaken….dat is een ander verhaal.

Dromen durven doen

Er zijn boeken, zoals het boek “Dromen, Durven, Doen“, die je een zetje in de goede richting geven.  Alleen het lezen van een boek is niet genoeg. Veel mensen blijven in het boek hangen. Het hebben van een doel is heel belangrijk. Een haalbaar doel!!!!  En dat helpt je om de stap van dromen, naar durven en – uiteindelijk – doen te zetten. Wat zijn de geheimen van échte, blijvende verandering? “Als je echt iets wil bereiken dan moet je dat gewoon dóen. Zeggen we. Vinden we. En toch doen we het meestal niet. We hebben angst voor het onbekende. En wat doen we vaak: allerlei barrières opbouwen waardoor we het niet doen. Zo van “Het gaat toch niet lukken” of “Ik heb ADD” of “Ik heb ADHD” En daar verschuilen we ons dan achter…….

State of mind

Onzin allemaal. Het heeft te maken met je “State of mind”.  Geloven in eigen kunnen. Alleen hoe krijg je dat geloof?  Net als ieder mens heb ik ook dromen. Alleen wil je je dromen om kunnen zetten in succes, dan moeten deze wel haalbaar zijn. In mijn praktijk help ik mensen inzicht te krijgen in hun innerlijke kracht, maar ook in hun tekortkomingen. Jezelf leren kennen via Passie & Talent. En het werkt. Een client heeft haar schrijf- en tekentalent ontdekt en is nu actief als grafisch vormgever. Een ander bleek een enorme passie te hebben voor taarten bakken en gaat zijn taarten verkopen op de Pure Markt in Amsterdam.

Inspiratiecoach

Mijn missie is om mensen in beweging te zetten. Dat ze zelfstandig de handrem loslaten, zodat hun auto in beweging kan komen. En niet dat deze met veel moeite door andere mensen moet worden voortgeduwd. Mijn zus vertelde me dat al sinds mijn 8e jaar mensen coachte, gevraagd of ongevraagd. En ik doe dat eigenlijk al mijn hele leven. Het is een onderdeel van mezelf geworden en geeft me heel veel kracht. En  deze kracht zorgt er voor dat ik in staat ben mijn dromen om te zetten in doen. En door te leven in het HIER & NU durf ik meer te doen. Er  zijn veel minder barrières. Gewoon gaan……!!!! En als inspiratiecoach help ik anderen in beweging te komen. Help hun te gaan doen en te blijven gaan.. . Anders blijft het bij dromen. Dus kom ook in beweging. Of kom bij me langs. En dan zorg ik ervoor dat ook jou je dromen laat uitkomen…. Mens met of zonder AD(H)D.

Het geheim van de effectieve ADD of ADHD-er

1. Doe waar je goed in bent.

2. Dingen waar je slecht in bent, zoveel mogelijk delegeren.

3. Je energie met een creatieve uitlaatklep verbinden.

4. Zorg dat je genoeg orde aanbrengt om je doelen te bereiken. En dat deze doelen haalbaar zijn.

5. Goede raad vragen aan mensen, die je vertrouwt en naar hen luisteren. Niet alleen luisteren, maar deze raad omzetten in daden.

6. Zorg, dat je regelmatig contact onderhoudt met een paar goede vrienden.

7. Luister naar je positieve kant. Leef in het Hier & NU.

8.  Maak afspraken met derden om in beweging te komen.

9. Ga op zoek naar je Passie & Talent. Je intrinsieke motivatie.

10. Wordt een tsunami en gebruik de energie om allerlei “vervelende” klussen uit te voeren.

 

Begrip en Inzicht door de directe omgeving van mens met ADD of ADHD is key

Er zijn de afgelopen jaren veel initiatieven gestart om mensen met ADD, ADHD, Autisme, etc individueel te begeleiden. En dat is een prima zaak. Maar om deze begeleiding te doen slagen, is het van groot belang dat de omgeving van de coachee begrijpt wat ADHD nu eigenlijk inhoudt. Er zijn al tientallen boeken over ADHD geschreven. En deze boeken geven een algemeen beeld wat ADHD nu eigenlijk is. Maar wat het in de praktijk nu eigenlijk betekent, daar wordt vaak onvoldoende antwoord op gegeven.

Je kunt het vergelijken met naar school gaan. Je kunt thuisblijven en alle relevante boeken kopen. Dan krijg je een goed beeld van de theorie, maar onvoldoende van de praktijk. Je kunt je diploma halen, alleen is het vaak erg moeilijk de theorie naar de praktijk te vertalen. De praktijkvoorbeelden worden in de klas behandelt. Vandaar dat Hogescholen studenten verplichten de lessen te volgen. Alleen al door op te letten, kun je helft van de stof begrijpen. En helemaal als je een AD(H)D-er bent. Veel mensen met AD(H)D denken vaak ik plaatjes.

Vanwaar dit voorbeeld. Regelmatig geef ik trainingen aan leerkrachten en/of ouders. Door het volgen van mijn trainingen en workshops zorg ik ervoor dat de stof gaat leven. Ik heb oefeningen ontwikkeld waarbij de deelnemers letterlijk ervaren hoe het is om ADD of ADHD te hebben. Daarnaast zet ik me als mens met ADHD in, zodat de boodschap nog krachtiger overkomt. Net als op school, het gaat om de combinatie van theorie en praktijk. Deelnemers worden geconfronteerd met AD(H)D zonder dat het persoonlijk wordt. Men kan zich identificeren met de trainer.

In praktijk blijkt dat bijna altijd wel iemand een mens met ADD of ADHD kent. Het draait om inzicht en ervaren wat ADHD nu eigenlijk is en wat de (dagelijkse) gevolgen voor de ADHD-er zijn. Begrip en inzicht door de directe omgeving is key. Het is van groot belang dat de ADHD-er zich begrepen voelt. En daar draag ik mijn steen aan bij door het geven van workshops en trainingen. Daarnaast coach ik AD(H)D-ers om succesvol te kunnen functioneren in het dagelijks leven. En niet met allerlei trucjes. Alles wat ik voorstel, heb ik reeds met succes op mezelf toegepast. 36 jaar lang heb ik als ontwetende ADHD-er geleefd en deze kennis pas ik met succes toe in mijn training- en coachingsprogramma’s.